Den svenska våren

”Vår generation måste fatta posto på den sida i striden för rätt och vett och frihet, där våra fäder stått.” – Torgny Segerstedt

Publicerad: 24 april 1940Källa: I DAG, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

Dackefejdens vagga

Ur Social-Demokratens söndagsbilaga den 2 och 9 mars 1930.

Publicerad: 2 och 9 mars 1930Källa: Social-Demokratens söndagsbilaga

Nazismens läxa

Torgny Segerstedt om nazismens läxa, publicerad i kolumnen IDAG i GHT den 4 januari 1943

Publicerad: 4 januari 1943Källa: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

I brytningstider

Publicerad den 12 oktober 1940 i kolumnen IDAG i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT).

Publicerad: 12 oktober 1940Källa: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Fädernas tanklöshet

”Den sanna friheten består i att tänka och handla rätt. Vad som är rätt bestämma givetvis de makthavande. Vilka skulle annars göra det?”

Publicerad: 8 januari 1940Källa: Kolumnen IDAG, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Dessa förbaskade tidningar

Publicerad den 13 december 1939 i kolumnen IDAG i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT).

Publicerad: 13 december 1939Källa: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Antingen – eller

”Med denna våldets makt kan ingen fred slutas. Här gäller det, som sagt, livet. Allt kan fördragas, utom detta ena: frihetens förkvävande.” – Torgny Segerstedt

Publicerad: 6 oktober 1934Källa: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Mot ovissa öden

”Varje släktled har haft sin börda att bära. Trötta och besvikna ha de alla, det ena efter det andra sjunkit i glömska och natt. Men evigt ha nya vårar blommat, och nya släkten trätt ut i livet.” – Torgny Segerstedt

Publicerad: 1 maj 1934Källa: I DAG, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)