Europas avkristnande

“Det är icke möjligt att ställa något horoskop för kristendomens framtid. I stora delar av Europa arbeta de makthavande öppet på dess utrotande.”

Publicerad: 18 juli 1935Källa: Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT)

Kampen för frihet och rätt

“Det är så kortsynt så kortsynt att föreställa sig att stora folk eller små folk som kämpat för sin frihet, kunna hållas nere i varaktig träldom.”

Publicerad: 25 september 1941Källa: I dag, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT)

Det väsentliga i vår tid

“Det tycks som om mänsklighetens träd hörde till dem, som endast blomma i stormen. När ovädret skakar dess väldiga krona, och grova grenar knäckas, då flamma andra i blommandets färgprakt.”

Publicerad: 14 oktober 1941Källa: I dag, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT)

Vildgässen

“De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria.”

Publicerad: 9 oktober 1940Källa: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

Den svenska våren

“Vår generation måste fatta posto på den sida i striden för rätt och vett och frihet, där våra fäder stått.” – Torgny Segerstedt

Publicerad: 24 april 1940Källa: I DAG, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

Dackefejdens vagga

Ur Social-Demokratens söndagsbilaga den 2 och 9 mars 1930.

Publicerad: 2 och 9 mars 1930Källa: Social-Demokratens söndagsbilaga

Nazismens läxa

Torgny Segerstedt om nazismens läxa, publicerad i kolumnen IDAG i GHT den 4 januari 1943

Publicerad: 4 januari 1943Källa: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

I brytningstider

Publicerad den 12 oktober 1940 i kolumnen IDAG i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT).

Publicerad: 12 oktober 1940Källa: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning