Det svenska

”Kraftlöst och visset blir allt, som bygger på förnekelsen av det egna. Kraftlös och vissen blir den statskonst, som förnekar det egna.” – Torgny Segerstedt, 18 september 1925

Påsk

”Växlingen mellan död och liv, mellan mörker och ljus, mellan växt och vissnande avstannar aldrig. Allt levande är dömt att dö. Det döda står åter upp.”