Med öppna ögon

Torgny Segerstedt skrev denna artikel en vecka efter att kommunistiska Sovjetunionen attackerade Finland den 30 november 1939 i det som skulle komma att kallas Vinterkriget. I artikeln vänder han sig till sina svenska landsmän.

Museet – en förmedlare mellan forntid och framtid

”Under sin tid som ecklesiastikminister skrev Arthur Engberg denna artikel för Samfundet för Hembygdsvård. Den ger så många värdefulla och allt fortfarande aktuella synpunkter att vi inte kan underlåta att återigen ge den offentlighet.” – Kulturhistoriska förlaget, Svensk bygd och natur (1955)

Bakåtsträveri

”Intet hån är för obarmhärtigt mot de snyltdjur, som äventyra vad folken genom en lång och mödosam historia vunnit. Det är en livsbetingelse för demokratin att ingen skonsamhet visas mot de olater, som hålla på att förkväva den.” – Torgny Segerstedt

Det svenska

”Kraftlöst och visset blir allt, som bygger på förnekelsen av det egna. Kraftlös och vissen blir den statskonst, som förnekar det egna.” – Torgny Segerstedt, 18 september 1925

Påsk

”Växlingen mellan död och liv, mellan mörker och ljus, mellan växt och vissnande avstannar aldrig. Allt levande är dömt att dö. Det döda står åter upp.”