Arthur Engberg

Arthur Engberg var en svensk socialdemokratisk politiker och tidningsman. Han var riksdagsledamot (andra kammaren) åren 1917-1940 och ecklesiastikminister september 1932 till juni 1936 och hösten 1936-1939. År 1940 blev Engberg landshövding i Västernorrlands län.Arthur Engberg är författare till Hälsinglands landskapssång Såg du det landet.

Artiklar av Arthur Engberg:

Museet – en förmedlare mellan forntid och framtid

”Under sin tid som ecklesiastikminister skrev Arthur Engberg denna artikel för Samfundet för Hembygdsvård. Den ger så många värdefulla och allt fortfarande aktuella synpunkter att vi inte kan underlåta att återigen ge den offentlighet.” – Kulturhistoriska förlaget, Svensk bygd och natur (1955)