Daniel Sjöberg

Husbonde till projektet Allmogen. Aspirerande småbonde, skogsman och bolåneslav på en liten gård i Ångermanland. Följ honom på Instagram för en mix av nostalgi, småbruk, byggnadsvård och skogsliv.

Skrivet av Daniel Sjöberg:

Ett ansvar som förpliktigar

Om vi inte minns historien är vi dömda att upprepa den, lyder ett talessätt. En bra början? Låt oss minnas våra förfäder.

Om skillingtryck och folkets litteratur

”Sagans värld och samtidens händelser, olyckor, katastrofer, mord och häpnadsväckande anekdoter – allt omstöptes till två, fyra, åtta eller sexton sidor och spreds från by till by, från gård till gård.” – Dick Claésson, huvudredaktör, Litteraturbanken