Profilbild

Berndt David Assarsson. 1892-1955. Katolsk präst vid St. Clemens kyrka i Helsingborg. Fil Kand. i Lund 1912 och prästvigd i Innsbruck 1917. Monsignore (påvlig kammarherre) 1927. Biskoplig kommissarie för södra och västra Sverige med säte i Helsingborg 1939. Huvudredaktör för tidskriften "Credo" 1920-37.

Artiklar av David Assarsson:

Skånelands historia i Skånelands skolor

Häftet ”Skånelands historia i Skånelands skolor” utkom 1949 i distribution från Killbergs Bokhandel i Hälsingborg, och ingick i samlingsskriften ”333 års-boken om Skånelandsregionen” utgiven 1991 av Stiftelsen Skånsk Framtid.

”Det skånska problemet”

”Det skånska problemet” förekom som en skrift utgiven av Credos Förlag, Stockholm 1923 och ingick samlingsskriften ”333 års-boken om Skånelandsregionen” utgiven av Stiftelsen Skånsk Framtid.