Profilbild

Ernfrid Tjörne var läraren, författaren och hembygdsforskaren som grundade Sällskapet Skånsk Samling år 1937.

Föreningen hade Skåneland som verksamhetsområde, och hade som syfte att vårda Skånelands säregna natur och kultur, såväl andlig som materiell, bevara naturområden, historiska byggnader, fornlämningar, med mera. Man ville även stärka den skånska identiteten.Ernfrid utbildade sig till folkskollärare och tog troligen då sitt nya släktnamn Tjörne. Senare gifte han sig dessutom med en flicka från Tjörn. Han var till att börja med lärare i Sillhövda i Blekinge. Ernfrid Tjörne skrev ett antal böcker, både på prosa och vers.

Artiklar av Ernfrid Tjörne:

Glemda menge

En artikel om Skånes historia av Skånelandsrörelsens grundare, folkskoleläraren och författaren Ernfrid Tjörne, skrivet på dialekten i hans födelseby Västerstad/Vestersted. Ur Sällskapet Skånsk Samlings årsbok SÄASÄ.