Fabian Månsson

Fabian Månsson var en frihetlig vänster-socialdemokratisk politiker, tidningsredaktör och författare. Arbetade som grovarbetare och springpojke fram till värnplikten.

Från 1899 tidningsman, då han skrev politiska kolumner i sydsvenska dagstidningar. Månsson använde ofta pseudonymen Dacke i sin ungdom. Från 1912 till sin död 1938 var han ledamot av riksdagens andra kammare (invald i Gästriklands valkrets till 1921 och i Gävleborgs läns valkrets 1922–1938). Han blev filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1932.

Månsson var en av sitt partis främsta och färgstarkaste agitatorer, känd för sin drastiska och ofta burleska talarkonst. Han tillhörde den första generationen av självlärda författare i den nya folkbildningens anda, och med sin fasta förankring i den blekingska landsbygden valde han gärna den historiska romanen som uttrycksmedel: Rättfärdiggörelsen genom tron (1916) och Gustav Vasa och Nils Dacke (1 - 3, 1928-48). Han framträdde också som historiker, bl. a. med Folkvandringarnas historia (1937) och Vikingatidens historia (1939).

Artiklar av Fabian Månsson:

I de arbetslösas hem

Fabian Månsson skriver i Arbetarbladet den 25 januari 1906 om utsugande skatter och en ”övermodig kapitalistklick”

Kultur

”civilisationen var ett förgyllt helvete, ett upputsat ruckel, där de oförsyntaste falskspelarna och plundrarna togo lejonparten av rovet”

Utvalda dikter av Fabian Månsson:

Tal av Fabian Månsson: