Gunnar Olof Hyltén-Cavallius

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius var en svensk diplomat, folklivsforskare och etnolog. Bland hans verk märks främst Svenska folksagor och äfventyr (1844-49, nya upplagor 1853, 1915-16, och 1986), Sveriges historiska och politiska visor (1851), samt Wärend och wirdarne. Försök i svensk ethnologi (1863-1868, senaste upplaga 1972). Hyltén-Cavallius författade även ett historiskt skådespel, Dackefejden (1846), som samma år spelades på Kungliga teatern. Han efterlämnade en handskriven självbiografi Ur mitt framfarna liv, som i något förkortat form utgavs 1929.

Böcker av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius: