Nils Keyland

Nils Keyland var en svensk folklivsforskare född och uppvuxen i Bjurbäcken i Värmlands södra finnskogar.Keyland lyckades genom stora ekonomiska uppoffringar ta studentexamen i Karlstad 1888 och fil.kand.-examen i Uppsala 1890. Två år senare begav han sig till Nordamerika där han vistades från 1892 till 1895, bland annat som lärare vid Hope Academy i Moorhead, Minnesota.1912 blev Keyland intendent för Nordiska museets kulturhistoriska avdelning på Skansen. Han begav sig för museets räkning på ett antal samlings- och studieresor, främst i Värmland, men också i våra nordiska landskap och Norge.På Skansen har vi till stor del Nils Keyland att tacka för Finngården och Älvrosgården.

Artiklar av Nils Keyland:

Några ord om julen och julsederna

Några inledande ord om julen och julsederna till Nils Keylands bok Julbröd, julbockar och Staffanssångare (1919) som innehåller vittnesmål om gångna tiders jul i våra många landskap.