Oscar Montelius

Oscar Montelius var en svensk arkeolog och riksantikvarie. Han var ledamot av Svenska Akademien 1917–1921 på stol nummer 18.

"Internationellt är Montelius känd för sina arkeologiska arbeten där han, genom att spinna ett nät av dateringar från Norden över hela Europa till Egypten och Asien med deras skrifthistoriska regentlängder, kunde bestämma åldern på skandinaviska föremål från mycket avlägsna tider." - Wikipedia

Artiklar av Oscar Montelius:

Midvinterns solfest

Oscar Montelius (1843-1921) skriver om det hedniska midvinterblotet som firades av svenskarnas förfäder någon gång i januari eller februari. Ur Svenska fornminnesföreningens tidskrift, band 9, 1894.