Profilbild

Sven Ekman var en svensk zoolog som 1927 blev professor i zoologi vid Uppsala universitet. Han invaldes 1937 i Vetenskapsakademien och i Fysiografiska sällskapet i Lund 1939.

Artiklar av Sven Ekman: