Torgny Segerstedt

Torgny Segerstedt var en svensk publicist och religionshistoriker. Han är mest känd för sitt tydliga ställningstagande mot nazismen, före och under andra världskriget, som huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT). GHT var en av endast två tidningar i hela Sverige som vågade ge plats åt Vilhelm Mobergs kritiska artiklar.

Handelstidningen förbjöds i Tyskland i februari 1935, och de tidningar som ändå nått dit skulle skickas tillbaka till avsändaren. Påträffade exemplar skulle förstöras. Förbudet gällde ända till krigsslutet, och upphävdes först i maj 1945.

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning konfiskerades sammanlagt åtta gånger under kriget. Trots detta undgick den ansvarige utgivaren Torgny Segerstedt tryckfrihetsåtal. Enligt GP:s dåvarande chefredaktör Harry Hjörne berodde det inte enbart på att han var skickligare än andra att undgå de juridiska fällorna. Hjörne publicerade under krigets gång istället en annan teori:

"Man kan (...) tryggt påstå att om någon annan än herr Segerstedt brutit mot tryckfrihetslagen till den milda grad, skulle han fått åtal efter åtal. Likheten inför lagen har faktiskt upphävts för hans skull. Man vill inte ha ett tryckfrihetsåtal mot Handelstidningen, vill inte att hr Segerstedt på gamla dar skall gå i fängelse."

Efter Segerstedts bortgång, och då svenska media ej längre behövde frukta Tyskland, frigjordes en ström av artiklar. På många håll i världen dök samtidigt hans namn upp; exempelvis BBC kommenterade Segerstedts bortgång i sin europautsändning på påskdagen 1945: "Han var trogen under de mörkaste timmarna av vår tids långa passionshistoria, då många andra sviktade. Han tillhörde dem som bli martyrer eller hjältar. Det var täta pilskurar kring Torgny Segerstedt under hans kamps dagar, det vajar seger- och fredspalmer över hans sista läger." The Times skrev om honom — "en stor svensk och en stor europé". Även i amerikanska tidningar fick han dödsrunor. Fransk radio och franska PEN-klubben hyllade honom som "Europas samvete". Till och med i tysk radio skildrades hans gärning under 1945.

Hans grav på Kvibergs kyrkogård i Göteborg, blev efter fredsslutet en vallfärdsplats, framför allt för norrmän.

Artiklar av Torgny Segerstedt:

Släktleden och individerna

“Det personliga är oberoende av tidsströmningar. Det kan vissna eller växa fritt som ett träd välver sin krona i den fria rymden, oberoende av i vilket århundrade och i vilket luftstreck det blivit till.”

Europas avkristnande

“Det är icke möjligt att ställa något horoskop för kristendomens framtid. I stora delar av Europa arbeta de makthavande öppet på dess utrotande.”

Kampen för frihet och rätt

“Det är så kortsynt så kortsynt att föreställa sig att stora folk eller små folk som kämpat för sin frihet, kunna hållas nere i varaktig träldom.”

Det väsentliga i vår tid

“Det tycks som om mänsklighetens träd hörde till dem, som endast blomma i stormen. När ovädret skakar dess väldiga krona, och grova grenar knäckas, då flamma andra i blommandets färgprakt.”

Vildgässen

“De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria.”

Den svenska våren

“Vår generation måste fatta posto på den sida i striden för rätt och vett och frihet, där våra fäder stått.” – Torgny Segerstedt

Nazismens läxa

Torgny Segerstedt om nazismens läxa, publicerad i kolumnen IDAG i GHT den 4 januari 1943

I brytningstider

Publicerad den 12 oktober 1940 i kolumnen IDAG i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT).