Profilbild

Victor Granlund var antikvarie på Riksarkivet i Stockholm som utgivit större delen av urkundspublikationen Konung Gustaf den förstes registratur.

Artiklar av Victor Granlund:

Svenska folket i sina ordspråk

Föredrag av Riksarkivets arkivarie Victor Granlund (1831-1898) vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte i Växjö, den 2 juni 1870.