Viktor Rydberg

Viktor Rydberg var en svensk författare, skald, journalist, språkvårdare, religionsfilosof, översättare och kulturhistoriker.

Böcker av Viktor Rydberg:

Fädernas gudasaga. Berättad för ungdomen

Viktor Rydberg (1828-1895) skrev Fädernas gudasaga som en sammanfattning av sina efterforskningar i den nordiska mytologin, vår gudasaga, en imponerande forskarinsats som upptog nästan tio år av hans liv.

Utvalda dikter av Viktor Rydberg: