Bibliotek

I Allmogens bibliotek kan du gräva ner dig i det historiska material som har grävts fram ur olika arkiv och gamla böcker och sen digitaliserats för att du ska kunna ta del av det. Utforska böcker, artiklar, dikter, tal, och besöksmål.

Materialet har ett fokus på allmogens liv i Norden genom årtusendena, de vanliga människornas strävan efter fred, frihet och välstånd genom seklerna. Det har gjorts försök att skildra den svenska allmogens frihetliga historia och rika kulturarv tidigare. Anders Fryxell, August Strindberg, Fabian Månsson och Vilhelm Moberg har alla gjort sina försök.

Alfred Kämpe är ett till exempel, och hans historieverk Svenska allmogens frihetsstrider var det första som digitaliserades av det här projektet. Du kan ladda ner de tre volymerna här.