Bok: Svenska allmogens frihetsstrider III

Tredje och sista volymen av ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

Ladda ner e-bok:

.pdf

Om du uppskattar den här boken och vill bidra till att fler kan tillgängliggöras helt gratis, swisha en slant till 123 223 34 27

Svenska allmogens frihetsstrider av Alfred Kämpe är en sällsynt skrift i tre volymer som Vilhelm Moberg värderade högt, och ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många uppror mot överheten.

Den tredje och sista volymen av Svenska allmogens frihetsstrider börjar med det Gustavianska tidevarvet. Bland mycket annat får du läsa om Konungen och folket. Bönderna och tjänstehjonsordningen. Fattigvård och landshunger. Brutala husvisitationer och skatteköpsrätt. Allmogeresning och oroligheter i Södermanland. Budkavlars utsändande och militärt ingripande. Sammangaddningar och hemliga folkmöten. Allmogeslaktning och stordåd. Löner och matlistor. Torpare och statare. Hemmansklyvning och jordavsöndring.Utvandringen och dyrtiden. Det nya århundradet med rösträttsfrågan, socialismen, lönestatistik och fackförbund.

Bokens förord

När härmed sista och tredje delen av detta arbete lägges under läsarnas ögon, måste livligt beklagas de fel och ofullkomligheter, som måhända förekomma, ehuru allvarliga bemödanden gjorts att framställa allmogens vandring genom seklerna i lika objektiv som klar historisk dager. Men materialet, som stått till buds och härmed åsyftas icke allenast den tryckta historien, utan även skrivna avhandlingar, rättegångs- och stämmoprotokoll m. fl. använda urkunder — har i allmänhet varit ensidigt tendentiöst till den ena partens förmån, det vill säga överklassens. Här igenom har arbetet väsentligt försvårats. Det har många gånger krävts stora ansträngningar för att kunna återfinna allmogens tankegång — sällan tillräckligt utforskad eller framställd av vederbörande rannsakare — i konflikterna med samhället eller arbetsgivarna, husbönderna som de kallas.

Nu har emellertid redogörelsen för ”Svenska Allmogens Frihetsstrider” nått över gränsen till våra dagar — sista kapitlet upptager till och med händelserna på lantarbetsmarknaden under fjolåret — och därmed nedlägges pennan. Något mera av värde, än att vara en högst ofullkomlig materialsamling vågar jag icke tilldöma mitt lilla försök till historieskrivning. Men jag hoppas likväl att mera kompetenta pennor än min, på basen av denna framställning, sedermera fortsätta forskningen på området.

Stockholm i jan. 1920.
Författaren

Diskutera Svenska allmogens frihetsstrider III med medlemmar

Bli medlem i Allmogen, hela Sveriges frihetliga och oberoende kulturförening, och diskutera Alfred Kämpes Svenska allmogens frihetsstrider III och mycket mer i kommentarsfälten på Allmogen.org. Redan medlem? Logga in här.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Allmogen bevarar och tillgängliggör kunskap om vår svenska historia och kultur för alla, gratis. Med ditt stöd kan vi göra mer. Om du vill att skildringen av vår historia och vårt kulturarv ska stå fri och oberoende från både staten och kapitalet, om du sätter värde på tidigare generationers livsverk, bli då medlem i Allmogen - hela Sveriges frihetliga kulturförening. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

Från 50 kr / månaden

Bli medlem

Engångsdonation

Du kan också stödja arbetet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge en gåva

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Allmogen bevarar och tillgängliggör kunskap om vår svenska historia och kultur för alla, gratis. Med ditt stöd kan vi göra mer. Om du vill att skildringen av vår historia och vårt kulturarv ska stå fri och oberoende från både staten och kapitalet, om du sätter värde på tidigare generationers livsverk, bli då medlem i Allmogen - hela Sveriges frihetliga kulturförening. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

Från 50 kr / månaden

Bli medlem

Engångsdonation

Du kan också stödja arbetet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge en gåva

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.