Den systematiska förstörelsen av Sveriges kulturarv

En amulettring som numera förstörts. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer

Ola Wong, SvD: Sveriges kulturarv förstörs systematiskt – ovärderliga föremål från järnåldern och vikingatiden skickas på skroten på grund av att man inte prioriterar konserveringen av alla föremål.

Uppdatering: Riksantikvarieämbetet har besvarat kritiken på sin hemsida.

Johan Runer, arkeolog vid Stockholms länsmuseum, har i veckan än en gång slagit larm om misskötseln av Sveriges kulturarv. Det handlar om att urgamla mynt, vikter, knappar, knivar, ringar och andra föremål tillhörande de forna nordborna “gallras” vid utgrävningar, det vill säga slängs bort.

– Vad man gör är ju att man slänger vår historia! säger Johan Runer, arkeolog vid Stockholms länsmuseum.

Istället för att skrota vårt och framtida generationers kulturarv kan man tycka att museerna kunde skänka dessa urgamla fornfynd till lokala hembygdsföreningar som kan lära sig konservera föremålen med enkla och kostnadseffektiva metoder. I Fornvännen 19 från 1924 som kan laddas ner från Riksantikvarieämbetet skriver Erik Sörling om en beprövad konserveringsmetod där man urlakar järnföremålet och sen impregnerar det i kokande paraffin.

Att konservera fornfynd av järn låter inte som kärnfysik, och bör vara något även frivilliga krafter kan lära sig. Men man väljer alltså istället att slänga fynden i soptunnan “eftersom de inte vill skapa en marknad för fornföremål”, berättar Runer.

En amulettring som numera förstörts. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer
  • Facebook
  • Twitter
  • VK
En amulettring som numera förstörts. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer

I SvD nämns en utgrävning i den mångtusenåriga kulturbygden Molnby i Vallentuna där det slängdes flera amulettringar från järnåldern(se bild ovan). Amulettringar var rituella föremål som användes under vendel- och vikingatiden av svenskarnas förfäder.

Det här är förstås helt oacceptabelt, för att uttrycka mig väldigt milt. “Sveriges största riksarkiv är den svenska jorden” skrev Vilhelm Moberg i första delen av ”Min svenska historia”. Har länsmuseerna inte råd att konservera alla fornfynd de gräver upp ska de låta bli att gräva i jorden och lämna det jobbet åt framtida generationer som har mer vett bakom pannbenet.

I slutändan är det riksantikvarie Lars Amréus och kulturminister Alice Bah Kunke som idag ansvarar för Sveriges kulturarv, och “förstörelsen av historien sker under deras skift” som Ola Wong konstaterar.

Projekt Allmogen har sökt riksantikvarien för en kommentar.

Författare: Daniel Sjöberg | sjbrg

Daniel är initiativtagaren till Projekt Allmogen. Han är annars entreprenör, skogsman och friboren bonde på en egen liten gård, där han drivs av svart kaffe och frisk luft.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Jag satsar nu allt på att kunna ägna all min tid åt arbetet med att bevara och göra vår frihetliga historia, allmogens historia, tillgänglig för alla gratis (och reklamfritt). Men för att lyckas behöver jag din hjälp. Om du uppskattar vår historia och vårt nordiska kulturarv, och vill vara med och bevara dem, överväg att bli stödmedlem med ett återkommande stöd varje månad som du själv väljer, mellan en kopp kaffe och en fin middag. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

25 kr / månaden

50 kr / månaden

100 kr / månaden

1000 kr / månaden

Börja nu

Engångsdonation

Du kan också stödja projektet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge nu

På bild (från vänster): Nils Dacke, Fabian Månsson, Alfred Kämpe, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, Torgny Segerstedt, Gustaf Fröding, August Strindberg. Ingen av personerna har något officiellt samröre med Projekt Allmogen, men vi är officiellt deras största beundrare.

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.

Kommentera