“Endast på allmän beväpning av allmogen kan ett gott samhälle byggas.”

Endast på allmän beväpning av allmogen kan ett gott samhälle byggas. Det visar oss Edsförbundet. / Kyrkoherde Didrik Petri i Söderåkra, död 1548.

Fotot kommer från Närke och är taget av Gustaf Ferdinand Hallberg (1860 – 1934) i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet.

Med Edsförbundet menade kyrkoherden det gamla schweiziska edsförbundet, föregångare till dagens moderna Schweiz, som var ett försvarsförbund som urkantonerna ingick 1291 och varade till 1798.

Vilhelm Moberg nämner i Min svenska historia att “kyrkoherde Didrik Petri i sammanhanget förklarar den svenska allmogens alla olyckor med att den ‘har gjort sig värnlös’”. På den punkten höll dock inte Fabian Månsson med, som Moberg nämner.

“Fabian Månsson visste att en allmän avväpning av vårt lands bönder aldrig hade genomförts. Många försök har gjorts att avhända dem vapnen, men de har endast delvis och för tillfället lyckats. Bönderna behöll alltid sina vapen för jakten, och de var desamma som de använde för fejd och krig. Och de tillverkade sina vapen själva: när de tvingades utlämna sina armborst kunde de genast göra sig nya.”

I dagarna har den frihetliga bloggaren Henrik Alexandersson gett ett nutida perspektiv på saken, som du kan läsa här. Gör det. Leta sen upp din närmsta skytteklubb och lär dig skjuta och träffa vänner.

Svenska Skyttesportförbundet är en Frivillig Försvarsorganisation, och skyttesporten är en viktig del av Sveriges frivilligförsvar. Redan 1860 drog Skarpskytterörelsen igång som frivillig försvarsrörelse, efter utländska förebilder. Den här första skytterörelsen blev en verklig folkrörelse, och redan 1864 fanns det 239 föreningar med över 33 500 medlemmar. Under andra världskriget skedde en liknande anstormning i tiotusental till skjutbanorna.

“Initiativtagare till den svenska skarpskytterörelsen var några kända publicister – Viktor Rydberg och Sven Adolf Hedlund i Göteborg och August Blanche och Lars Johan Hierta i Stockholm. Sveriges försvar ansågs av initiativtagarna vara för svagt, och försvarsviljan upplevdes som dålig. Istället för den gamla indelta yrkesarmén ville man ha allmän värnplikt och en frivillig folkbeväpning efter samma mönster som i Schweiz.” – Wikipedia

Är du däremot typen som uppskattar naturen – och kött – är ett alternativ att ta jägarexamen och bli kompis med ditt närmsta jaktlag. Ett tredje alternativ, som jag själv ämnar att fullfölja framöver, är att gå med i det lokala Hemvärnet (även om jag redan har jägarexamen och tränar och tävlar aktivt i skytteklubb). Varför? För om historien lär oss någonting så är det att krig och oroligheter kommer och går, men människans oförmåga att lära av sina misstag består. För mig sitter scouternas motto fortfarande kvar: Alltid redo.

Författare: Daniel Sjöberg | sjbrg

Daniel är initiativtagaren till Projekt Allmogen. Han är annars entreprenör, skogsman och friboren bonde på en egen liten gård, där han drivs av svart kaffe och frisk luft.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Jag satsar nu allt på att kunna ägna all min tid åt arbetet med att bevara och göra vår frihetliga historia, allmogens historia, tillgänglig för alla gratis (och reklamfritt). Men för att lyckas behöver jag din hjälp. Om du uppskattar vår historia och vårt nordiska kulturarv, och vill vara med och bevara dem, överväg att bli stödmedlem med ett återkommande stöd varje månad som du själv väljer, mellan en kopp kaffe och en fin middag. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

25 kr / månaden

50 kr / månaden

100 kr / månaden

1000 kr / månaden

Börja nu

Engångsdonation

Du kan också stödja projektet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge nu

På bild (från vänster): Nils Dacke, Fabian Månsson, Alfred Kämpe, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, Torgny Segerstedt, Gustaf Fröding, August Strindberg. Ingen av personerna har något officiellt samröre med Projekt Allmogen, men vi är officiellt deras största beundrare.

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.

Kommentera