Finansiering

Projektet Allmogen är helt beroende av gåvor och stöd från enskilda ur allmogen för sin överlevnad.

För att säkerställa sin oberoende och fria ställning tar projektet inte emot några som helst bidrag från staten. Inte heller tar projektet emot stöd från politiska partier.

Projektet tackar nej till gåvor och anslag som inte är förenliga med projektets frihetliga värdegrund eller ändamål och/eller i övrigt kan äventyra projektets oberoende.

Vill du lämna en gåva?

Läs mer här.

Bil månadsgivare här