Finansiering

Projekt Allmogen är helt beroende av gåvor och stöd från enskilda ur allmogen.

Projekt Allmogen är en icke-vinstdrivande organisation som förlitar sig på gåvor från enskilda och intäkter från ett stödmedlemskap. Av moraliska och ideologiska skäl tar projektet inte emot bidrag från stat eller kommun. Inte heller tar projektet emot bidrag från politiska partier eller andra intressegrupper.

Projektet tackar nej till gåvor och anslag som inte är förenliga med projektets frihetliga värdegrund eller ändamål och/eller i övrigt kan äventyra projektets oberoende.

Vill du lämna en gåva?

Läs mer här.