Fornlämningar i Lysekil utplånas när Preems raffinaderi bygger ut

Fornlämningar i Lysekil

Preems raffinaderi i Lysekil, Skandinaviens största, ligger i ett område rikt på historia. Omkring anläggningen finns ett tiotal fornlämningar från sten- , brons- och järnålder. Nu vill Preem expandera och har ansökt om att få bebygga platsen.

Igår fattade Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut: Raffinaderiets behov prioriteras framför fornlämningarnas bevarande.

De fornlämningar som nu kommer att jämnas med marken är boplatser från stenåldern, gravar från järnåldern och en verkstad från bronsåldern. Av dessa är det framför allt verkstadsplatsen som sticker ut.

– Det finns gott om liknande fornlämningar i landet men verkstadsplatsen är mer speciell, säger Mats Herklint, chef för kulturmiljöprövningen vid Länsstyrelsen, till Göteborgs-Posten.

Hans kollega, antikvarien Niklas Ytterberg, delar denna uppfattning:

Fornlämningar från verkstadsplatser från den delen av bronsåldern finns men är inte så vanliga och därför har den också ingått som en del av en vetenskaplig undersökning.

Niklas Ytterberg, antikvarie

Trots det väljer alltså Länsstyrelsen att gå på Preems linje och bedömer att området inte behöver skyddas.

Verkstadsplatsen i Lysekil upptäcktes på 1970-talet. Hittills genomförda utgrävningar har resulterat i fynd av fragment från ett 40-tal gjutformar. Man har även funnit ringar och nålar som tillverkats där. Innan platsen nu byggs över ska Preem bekosta en större arkeologisk undersökning, så att fler artefakter kan tas tillvara. Verkstadsplatsen i sig, liksom de närliggande bostäderna och gravarna, kommer dock att förstöras helt.

Det finns fortfarande en möjlighet att Preems planerade utbyggnad inte blir av, eftersom regeringen först ska pröva ärendet utifrån koldioxidutsläpp. Denna utredning tar dock inte hänsyn till områdets kulturhistoriska värde.

Läs mer:

https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/fornfynd-f%C3%B6rsvinner-n%C3%A4r-preemraff-v%C3%A4xer-1.17867295

https://www.gp.se/ekonomi/regeringen-kan-stoppa-utbyggnad-av-preemraff-1.17396071

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/preem-far-ta-bort-fornlamningar

Publicerades först på Kulturminnet.

Profilbild

Författare: Malin Kim

Malin Kim är bosatt på den västgötska landsbygden och arbetar som läkare. Det kulturhistoriska intresset vaknade tidigt och har resulterat i långa resor i olika delar av världen. Malin driver den hedervärda bloggen Kulturminnet som ett svar på att svensk kulturpolitik alltmer tappat intresset för den svenska kulturens innehåll och det egna kulturarvet.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Allmogen bevarar och tillgängliggör kunskap om vår svenska historia och kultur för alla, gratis. Med ditt stöd kan vi göra mer. Om du vill att skildringen av vår historia och vårt kulturarv ska stå fri och oberoende från både staten och kapitalet, om du sätter värde på tidigare generationers livsverk, bli då medlem i Allmogen - hela Sveriges frihetliga kulturförening. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

Från 50 kr / månaden

Bli medlem

Engångsdonation

Du kan också stödja arbetet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge en gåva

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *