Humleskörden i det gamla bondesamhället

Skörd av humlekottar

Idag den 24 augusti är det Bartolomeusdagen, vilket historiskt sett markerade starten för humleskörden i Sverige. En humlegård hörde till varje bondgård, och storleken avgördes av öl- och svagdricksbehovet tillsammans med skattetrycket.

Humle (Humulus lupulus L.) är vår enda kulturväxt som har varit lagstadgad och därmed strängt kontrollerad. Under 1600- och 1700-talen nådde humleodlingen i Sverige sin höjdpunkt och då fanns i landet miljontals humlestörar. Lantmätaren noterade alltid var humlegårdar fanns. Än idag kan man finna humleplantor på dessa sedan länge övergivna humlegårdarna.

Det finns en gammal igenvuxen humlegård i Lindö, Torsås socken, i Småland som enligt sägen planterades av självaste Nils Dacke.(Fabian Månsson, Dackefejdens vagga)

Humlens honblommor används sedan medeltiden i ölbryggning. Humlens syra har en svag antibiotisk effekt mot grampositiva bakterier vilket hjälper jästen att utvecklas och fermentera vörten till ett gott öl.

Skåne. Humleplockning mellan Vånga och Näsum. Foto Gunnar Lundh 1937.
  • Facebook
  • Twitter
Skåne. Humleplockning mellan Vånga och Näsum. Foto: Gunnar Lundh 1937. CC-BY

Humle har även sedan urminnes tider använts som rogivande och sövande läkeört. Till medicinskt bruk är humlen känd för sin sömngivande effekt. Den stimulerar aptiten och matspjälkningen.

Lokala skördetraditioner kunde så klart variera. Från Västergötland finns uppgifter om att man kunde börja skörda redan i slutet av juli, och från Småland finns uppgifter om att humlen skulle skördas före Allhelgonadagen. I Närke skördade man humlen i September.

Även uppfattningen om hur mogen humlekotten skulle vara vid skörd skiljer sig i källorna, säger Nordiska museet. “Vissa rekommenderade att den skördas då den ännu är grön, och andra menade att den bör vara blekgul. Idag rekommenderar forskare vid Julita gård i Sörmland att humlekotten skördas då den är ljust limegrön och när lupulinkörtlarna blivit citrongula. Doften ska vara starkt aromatisk men inte lukta gräs.”

Skörden gick till så att man plockade ner humlestången och sen plockade av de kottliknande honblommorna från revan. Revan lämnades kvar i humlegården att ruttna som gödsel.

En av få kvarvarande svenska humlegårdar, 1928. Övre Värnäs, Värmland
  • Facebook
  • Twitter
En av få kvarvarande svenska humlegårdar, 1928. Övre Värnäs, Älvdals härad, Värmland. Foto: G. Berg 1928. CC-BY

I Sverige verkar humle odlas från 1200-talet, då olika bestämmelser om humle börjar dyka upp i lagstiftning. Till exempel finns lagtexter bevarade som exempelvis behandlar straff vid stöld av humle.

I Kristoffers landslag från 1442 står att varje bonde ska hålla en humlegård med 40 stänger, och kraven utökades till 200 stänger i Kalmar recess från 1474(Strese, Else-Marie; Tollin, Clas (2015). Humle: det gröna guldet. Stockholm: Nordiska museet. Libris 18184346. ISBN 9789171085740. Läst 2015-09-07). Kungen ville ha sitt öl, och då var det bara för undersåtarna att lyda.

På våra äldsta kartor från början 1600-talets och fram till 1800-talets slut är humlegårdarna inritade och antalet störar oftast angivna.

Humleplockning i Vångatrakten
  • Facebook
  • Twitter
Skåne. Humleplockning i Vångatrakten. Foto: Gunnar Lundh 1937. CC-BY

Först år 1860 avskaffades odlingstvånget, som alltså var en del av svensk lagstiftning i cirka 400 år.(Riksdagsförvaltningen. ”Svensk författningssamling 1736:0123_1 Byggningabalk (1736:0123 1) – riksdagen.se”. www.riksdagen.se. Läst 7 september 2015.)

Idag odlas ett femtiotal svenska humlesorter på Julita gård i Södermanland som en del av Programmet för odlad mångfald. Bara på några få ställen i Sverige har kommersiell humleodling dragit igång igen i liten skala efter att ha dött ut under 1900-talet. Svenska bryggerier är helt beroende av importerad humle från framförallt Tyskland.

Allmogens gamla humlegårdar är sedan länge övergivna. Något att ändra på?

Humlegård vid Gamla Staberg
  • Facebook
  • Twitter
Nutida humleodling vid Gamla Staberg, en gammal välbevarad bergsmansgård vid Kniva cirka 10 kilometer öster om Falun, Dalarna. Foto: Edaen (CC-BY-SA)

Författare: Daniel Sjöberg | sjbrg

Daniel är initiativtagaren till Projekt Allmogen. Han är annars entreprenör, skogsman och friboren bonde på en egen liten gård, där han drivs av svart kaffe och frisk luft.