Klågerupsmassakern – ett skånskt blodbad 15 juni 1811

Hört talas om den gången då svensk militär mördade 30 skånska bönder?

Klågerupsmassakern, också kallat Klågerupskravallerna, utspelade sig den 15 juni 1811 på Klågerups sätesgård. Hundratals skånska bönder med liar, hötjugor och påkar stod mot svensk militär med gevär, sablar och kanoner.

“de sköt till måls på dem och nedhögg dem för blott tidsfördriv”, skriver ett vittne om knektarnas framfart.

Efter massakern dömdes sen ett stort antal bönder till långa fängelsestraff och två dömdes till döden och avrättades.

Bakgrunden till det skånska blodbadet var att Svenska staten bara två år tidigare förlorat kriget mot Ryssland och då tappat halva landet, Finland. Staten med kronprins Bernadotte i spetsen skulle nu genom lottning skriva ut fler soldater ur allmogen för att täcka upp alla förlorade liv i senaste kriget.

Napoleonkrigen pågick ute i Europa och genom att ingripa i ännu ett krig hade svenska staten en förhoppning om att vara med när det framtida Europas nya gränser skulle ritas upp.

Både i Sverige och i Skåne uppstod oroligheter bland allmogen. Skånsk allmoge ville inte se ännu fler av sina makar, bröder och söner skickas i döden i främmande länder, och samlades därför på Klågerups sätesgård den 15 juni för att kräva sin rätt.

Vill du läsa mer om Klågerupsmassakern kan du ladda ner den här utförliga artikeln av Sven Rosborn.

Se också: http://www.scania.org/books/333bok/0304ur.htm

På bild syns minnesstenen som restes 1991 på platsen där de mördade bönderna begravdes, som hittas nära Flängevadsvägen och enklast nås via gång- och cykelvägen som passerar ett 20-tal meter från platsen. Fornminnet kallas Döängen och är utmärkt på en del kartor. Foto: Jorchr

Författare: Daniel Sjöberg | sjbrg

Daniel är initiativtagaren till Projekt Allmogen. Han är annars entreprenör, skogsman och friboren bonde på en egen liten gård, där han drivs av svart kaffe och frisk luft.