Kiviksgraven

Kiviksgraven

Kiviksgraven, “Kungagraven”, Bredarör, är en omkring 3400 år gammal grav på Österlen i Södra Mellby socken, Skåne. Den anses med sina enorma 75 m i diameter vara Nordens största gravröse och anlades omkring år 1400 f Kr under äldre bronsåldern.

Kiviksgraven är Nordens enda gravröse från bronsåldern som har en hällkista täckt med hällbilder. Resultat från arkeologiska utgrävningar visar att själva hällkistan byggdes omkring år 1400 f. Kr men att områdets historia sträcker sig längre tillbaka än så. I tusentals år innan gravröset byggdes har människor levt på platsen. Några av dem hör säkerligen hemma bland de nutida kivlingarnas förfäder. Ja, de heter så, Kiviksborna.

Graven innehåller en stenkista som är lik många andra stenkistor runt om i Norden. Men det finns något som utmärker Kungagraven i Kivik, och det är kistans rikt dekorerade stenhällar. På hällarnas sidor avbildas människor, skepp, djur och symboler såsom solkorset som anses haft en stor betydelse för våra förfäder här i Norden.

Kiviksgraven hällristningar
Foto: Christopher Käck
Bredarör stenkista
Foto: Bengt A. Lundberg / Riksantikvarieämbetet

Graven ger ett mäktigt intryck idag, särskilt från luften. Men den har inte alltid sett ut så. Röset fungerade länge som stenbrott för lokalbefolkningen. Det skulle dröja över 3000 år, men omkring 1750 hade folket i bygden forslat bort så mycket sten att man slutligen tagit sig ner till gravkistan i gravens centrum. Respekt för fäderna tycks alltså inte ha varit en utmärkande egenskap för våra fäder de senaste århundradena.

Kiviksgraven 1933
Gravens skick år 1933. Foto: Gustaf Hallström / Riksantikvarieämbetet

En dag år 1748 ska två män ha upptäckt stenkistan. Snabbt spreds ryktet i bygden att de hade plundrat graven på en stor skatt. De åtalades för stöld men ska ha släppts fria i brist på bevis.

Snabbspola två århundraden till 1930-talet, då arkeologiska undersökningar utfördes av graven. Det var under detta årtionde som graven fick sitt nuvarande utseende. Man rekonstruerade röset utifrån hur det avbildats på gamla kopparstick, och man lät även öppna en gång in till den en gång dolda gravkammaren så att besökare skulle kunna beskåda de vackra stenhällarna.

Kungagraven i Kivik
Nya ingången som leder besökare in till stenkistan. Foto: Christopher Käck

Huruvida det ligger en kung begraven i Kungsgraven i Kivik har man inte lyckats bekräfta. Däremot har en relativt ny arkeologisk undersökning presenterad i Fornvännen år 2005 analyserat skelettdelar funna i och utanför kistan. Slutsatsen är att minst fyra personer, de flesta i tonåren, begravts i graven under en period av många hundra år under äldre bronsåldern.

Ängakåsens gravfält

Om du har vägarna förbi Kivik, missa då inte heller Ängakåsens gravfälet som ligger omkring 500 meter sydost om Kiviksgraven. Gravfältet från bronsåldern består av mer än 130 fornlämningar, bland annat en gravhög, omkring 130 stensättningar, en skeppssättning och en skålgrop. Från gravfältet går en förhistorisk väg ner mot havet.

Ängakåsens gravfält
Skeppssättning på Ängakåsens gravfält. Foto: Jorchr (CC BY-SA)

Diskutera Kiviksgraven med medlemmar

Bli medlem i Allmogen, hela Sveriges frihetliga och oberoende kulturförening, och diskutera Kiviksgraven och mycket mer i kommentarsfälten på Allmogen.org. Redan medlem? Logga in här.

Daniel Sjöberg

Författare: Daniel Sjöberg | sjbrg

Husbonde till projektet Allmogen. Aspirerande småbonde, skogsman och bolåneslav på en liten gård i Ångermanland. Följ honom på Instagram för en mix av nostalgi, småbruk, byggnadsvård och skogsliv.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Allmogen bevarar och tillgängliggör kunskap om vår svenska historia och kultur för alla, gratis. Med ditt stöd kan vi göra mer. Om du vill att skildringen av vår historia och vårt kulturarv ska stå fri och oberoende från både staten och kapitalet, om du sätter värde på tidigare generationers livsverk, bli då medlem i Allmogen - hela Sveriges frihetliga kulturförening. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

Från 50 kr / månaden

Bli medlem

Engångsdonation

Du kan också stödja arbetet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge en gåva

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.