Rökstenen (Ög 136)

Rökstenens baksida

Rökstenen är en av Sveriges mest kända runstenar, och dess inskrift från 800-talet anses med sina 760 tecken vara världens längsta runinskrift.

Rökstenen (Ög 136) är belägen vid Röks kyrka i Röks socken, Ödeshögs kommun och Lysings härad i Östergötland. Rökstenen, som ibland sägs vara startpunkten i den svenska litteraturens historia som det äldsta bevarade litterära verket, berättar en säregen historia om flertalet kungar.

Rökstenens framsida
Rökstenens framsida. Foto: Håkan Svensson, 2005 (CC BY-SA)

Stenen är ett block av ljusgrå finkornig granit, ca 3.82 meter hög (varav 1.25 meter under marken), 1.38 meter bred och mellan 19 och 43 cm tjock. Alla stenens sidor, även ovansidan, är nästan helt täckta med runor,

Rökstenen restes sannolikt under första halvan av 800-talet. Det ålderdomliga språket utgör en tidig form av fornnordiska och skiljer sig på så sätt från 1000-talets runstenar. Det nämns även att Tjodrik (allmänt ansett vara Theoderik den store) dött för nio mansåldrar sedan, vilket placerar runstenen i början av 800-talet.

Rökstenen
1872: Arkeologen Hans Hildebrand (riksantikvarie 1879-1907) begrundar rökstenen. Foto: C. F. Lindberg / Riksantikvarieämbetet

Stenens namn, som möjligen även gett namn till orten Rök, kan komma av det fornnordiska ordet raukr som blev till røk på fornsvenska. Det är alltså samma som gutniskans rauk och betyder ungefär ”toppigt föremål”. Enligt Riksantikvarieämbetets skrift ”Rökstenen” från 1991 lyder inskriften:

Till minne av Vämod står dessa runor. Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen.
Jag säger de unga det, vilka de två stridsbyten var, som tolv gånger blev tagna som krigsbyte, båda på en gång från man efter man.

Det säger jag som det andra, vem som för nio släktled sedan miste livet hos reidgoterna och han dog hos dem till följd av sin skuld.

Då rådde Tjodrik
den dristige,
sjökrigarnas hövding
över Reidhavets kust.
Nu sitter han rustad
på sin gotiska häst,
med sköld över axeln,
den främste av Märingar.

Det säger jag som det tolfte var Gunns häst ser föda på slagfältet, där tjugo konungar ligger.
Det säger jag såsom det trettonde, vilka tjugo konungar satt på Själland under fyra vintrar, med fyra namn, födda åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs söner, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hords söner, fem Gunnmund, Björns söner.

Nu för de unga säger fullständigt envar(?) … eftersporde(?).
Jag säger de unga det, vem av Ingvaldsättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offer.
Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättling är född. Vilen är det.
Han kunde krossa en jätte. Vilen är det. Nit.
Jag säger de unga: Tor. Sibbe viets väktare avlade nittioårig (en son).

Läsordning enligt Riksantikvarieämbetets information
Läsordning enligt Riksantikvarieämbetets information

Diskutera Rökstenen (Ög 136) med medlemmar

Bli medlem i Allmogen, hela Sveriges frihetliga och oberoende kulturförening, och diskutera Rökstenen (Ög 136) och mycket mer i kommentarsfälten på Allmogen.org. Redan medlem? Logga in här.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Allmogen bevarar och tillgängliggör kunskap om vår svenska historia och kultur för alla, gratis. Med ditt stöd kan vi göra mer. Om du vill att skildringen av vår historia och vårt kulturarv ska stå fri och oberoende från både staten och kapitalet, om du sätter värde på tidigare generationers livsverk, bli då medlem i Allmogen - hela Sveriges frihetliga kulturförening. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

Från 50 kr / månaden

Bli medlem

Engångsdonation

Du kan också stödja arbetet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge en gåva

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.