Sikahällen (U 529)

Sikahällen U 529

Den äldsta avbildningen av en gudstjänst i en svensk kyrka återfinns på en runhäll i Frötuna socken, Uppland, och ristades in för uppemot 1000 år sedan.

Sikahällen (Upplands runinskrifter 529) är en run- och bildristning på en bergvägg vid Sika i Frötuna socken, söder om Norrtälje i Norrtälje kommun, Uppland, troligen från 1000-talet eller 1100-talet och alltså ungefär samtida med att islänningen Leif Eriksson som första europé upptäckte Nordamerika (Vinland) och svenska vikingar härjade i Ryssland.

Även samtida med det kristna Europas pågående återerövring, La Reconquista, av Spanien som varit ockuperat av en muslimsk överhöghet sedan den islamiska invasionen och erövringen av Iberiska halvön år 711.

Den här ristningen kan vara den äldsta avbildningen av en gudstjänst i en svensk kyrka, från kristendomens allra första sekler i Sverige. Till vänster syns prästen inför altaret med ett av de heliga föremålen i hand och till höger ses menigheten. Ristningen i ramen har ingen läsbar mening.

U529 runhäll
Foto: Bengt A Lundberg – 2004-09-30 (CC BY)

Ristningen består av en närmast kvadratisk ram med runor runt en bildframställning med kyrka och människogestalter, samtliga sedda i profil. Figurristningen synes avbilda en gudstjänst, medan runorna saknar läsbar mening. Enligt Upplands runinskrifter verkar de runliknande tecknen vara någon slags ramfyllnad och sannolikt haft en ornamnetal uppgift.

Köp en print av den vackra Sikahällen här så stöttar du Allmogens oberoende arbete med att bevara och levandegöra vår historia och vårt kulturarv.

Diskutera Sikahällen (U 529) med medlemmar

Bli medlem i Allmogen, hela Sveriges frihetliga och oberoende kulturförening, och diskutera Sikahällen (U 529) och mycket mer i kommentarsfälten på Allmogen.org. Redan medlem? Logga in här.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Allmogen bevarar och tillgängliggör kunskap om vår svenska historia och kultur för alla, gratis. Med ditt stöd kan vi göra mer. Om du vill att skildringen av vår historia och vårt kulturarv ska stå fri och oberoende från både staten och kapitalet, om du sätter värde på tidigare generationers livsverk, bli då medlem i Allmogen - hela Sveriges frihetliga kulturförening. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

Från 50 kr / månaden

Bli medlem

Engångsdonation

Du kan också stödja arbetet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge en gåva

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.