Sägen: Bron över Kalmarsund

Sekiels sten

En sägen ur Herman Hofbergs Svenska folksägner från 1882 om två jättinnor och ett brobygge mellan Småland och Öland.

Norr om Byn Wi i Källa socken ligger en större sten, kallad Sekiels sten efter en jättinna Sekiel, som skall hafva bott på Borgehaga i Högo socken.

Samma jättinna hade en syster, som var gift med en jätte Skägge och bodde i Ryssby socken på Smålands-sidan. För att oftare kunna träffas kommo jättesystrarna öfverens om att bygga en stenbro öfver Kalmarsund, den ena från Ryssby strand och den andra från Öland.

Jättesan från Småland begynte först sitt arbete. Hvar dag kom hon med stora fång sten och fylde i sjön, så att hon till slut hade färdigt brons landfäste, det s. k. Skägganäs, som sträcker sig en qvarts mil ut i hafvet. Jätteqvinnan på Öland skulle också börja bygga, men när hon kom med första stenfånget i sitt förkläde, blef hon skjuten af en dräng genom lifvet med en skäckta. Öfverväldigad af plågor satte hon sig att hvila på föromnämnda Sekiels sten, som har en grund fördjupning i toppen, hvilken fördjupning lärer vara ett minne efter denna hvila.

När hon repat sig, begynte hon på nytt sin vandring, men kom ej längre än till Persnäs, när åskan började gå och blixten slog ihjäl henne. I detsamma hon föll, släppte hon stenarna ur förklädet, och de ligga der än i dag i de stora kumlen på Persnäs backar.

Diskutera Bron över Kalmarsund med medlemmar

Bli medlem i Allmogen, hela Sveriges frihetliga och oberoende kulturförening, och diskutera Bron över Kalmarsund och mycket mer i kommentarsfälten på Allmogen.org. Redan medlem? Logga in här.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Allmogen har som mål att bevara och och göra vår folkliga historia och kultur tillgänglig för alla helt gratis (och reklamfritt). Men för att lyckas behövs din hjälp. Om du uppskattar vår historia och vårt nordiska kulturarv, om du uppskattar tidigare generationers livsverk, bli då medlem i Allmogen - hela Sveriges frihetliga kulturförening. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

50 kr / månaden

100 kr / månaden

1000 kr / månaden

Bli medlem

Engångsdonation

Du kan också stödja arbetet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge en gåva

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.