Sägen: Den förlorade skatten i sjön Möckeln

Sjön Möckeln i Stensbrohult

En sägen om fientliga invasioner och två förlorade skatter i Stenbrohults socken i Småland, Carl von Linnés hembygd. Text ur Herman Hofbergs Svenska folksägner från 1882.

För många hundra år se’n, när fienden var i landet, samlade folket i Stenbrohults socken sina penningar och dyrbarheter och gömde i en stor kopparkittel, som de sänkte ner i sjön Möckeln. Der ligger han ännu och blir väl liggande för all tid, fast många känt honom med »pulsstången» när de »skottnätat». Emellertid har han, för hvar gång han blifvit vidrörd, flyttat sig längre bort, så att han nu lär ligga nära utloppet af sjön, men der är så djupt att ingen »når» honom.

Skatten i sjön Möckeln
1747: Äldre karta över sjön Möckeln i södra Småland. Lantmäteriet.

När de andre Stenbrohultsborna gömde sina egodelar i sjön, var det en rik bonde som gräfde ner sina två silfverkannor vid Kalfhagsberget. Kort derefter dog han utan att ha kommit i tillfälle att gräfva upp dem. Då begynte två ljus brinna om qvällama öfver stället der skatten låg gömd, ett säkert tecken till att »rådanden» eller »draken» tagit densamma om händer.

Detta hörde en fattigstugubbe. Som han visste att man kunde bemäktiga sig jordagods, om man gräfde upp det en torsdagsqväll och bar hem det utan att se sig tillbaka eller yttra ett ord till någon menniska, så ansåg han sig redan så godt som egare till skatten.

Han begaf sig således i väg och lyckades få kannorna ur berget. Men då han gick hem, mötte han den ena efter den andra af grannarna, som sporde honom hvar han varit.

Gubben förstod nog hvad det var för folk, — att det ej var annat än rådanden, som »förskapt» (omskapat) sig, och bibehöll derför envist tystnaden. Men till sist mötte han presten, som stannade på vägen och helsade honom: »god afton!» — Då tordes gubben icke tiga, utan tog af sig hatten och helsade: »god qväll!» tillbaka.

I detsamma snafvade han mot en trärot och släppte kannorna; när han skulle taga upp dem, låg på marken ett par gamla näfverskäppor, och gubben fick gå hem med oförrättadt ärende.

Diskutera Den förlorade skatten i sjön Möckeln med medlemmar

Bli medlem i Allmogen, hela Sveriges frihetliga och oberoende kulturförening, och diskutera Den förlorade skatten i sjön Möckeln och mycket mer i kommentarsfälten på Allmogen.org. Redan medlem? Logga in här.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Allmogen bevarar och tillgängliggör kunskap om vår svenska historia och kultur för alla, gratis. Med ditt stöd kan vi göra mer. Om du vill att skildringen av vår historia och vårt kulturarv ska stå fri och oberoende från både staten och kapitalet, om du sätter värde på tidigare generationers livsverk, bli då medlem i Allmogen - hela Sveriges frihetliga kulturförening. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

Från 50 kr / månaden

Bli medlem

Engångsdonation

Du kan också stödja arbetet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge en gåva

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.