Sägen: Stompe-Pilt

Balsberget

En sägen om den enfaldige skånske jätten, pilten, som bodde i Stompe kulle och därav fick sitt namn Stompe-pilt.

Ett stycke från Baals borg i Filkestads socken af Willands härad ligger en kulle, der fordom en jätte bodde, som het Stompe-Pilt.

En dag hände sig att en geta-here kom drifvandes med sina getter till kullen, der Stompe-Pilt hade sitt hemvist.

»Hvem är der?» ropade jätten och rusade ur högen meden flintsten i näfven.

»Det är jag, om du vill veta’t», svarade heren och dref getterna upp på kullen.

»Kommer du hit, kramar jag dig så små, som jag gör med den här stenen», röt jätten och söndersmulade den mellan fingrarna, så att han blef som fin sand.

»Då skall jag krysta vattnet ur dig, som jag krystar det ur den här stenen», genmälde heren och tog en ny-ystad ost ur väskan och kramade den så att vattnet rann om fingrarna.

»Är du inte rädder?» sad’ jätten.

»Inte för dig!» svarade heren.

»Då ska vi slås!» sad’ jätten.

»Må ske!» sad’ heren, »men först ska’ vi banna hvarandra, så att vi bli riktigt vreda; ty bannor kommer vrede å stad och af vrede blir slagsmål.»

»Men jag vill banna först», sad’ jätten.

»Får gå!» sad’ heren, »men se’n är det min tur att banna.»

»Du ska’ få ett kroknäbbigt troll», sad’ jätten.

»Du ska’ få en flygande fanden», sad’ heren och sköt från sin båge en hvass pil i lifvet på jätten.

»Hvad var det?» sporde jätten i det han sökte rycka pilen ur kroppen.

»Det var en banna!» sad’ heren.

»Hvarför har hon fjädrar?» frågade jätten.

»För att hon skall flyga fort», svarade heren.

»Hvarför sitter hon fast?» sporde jätten vidare.

»För hon har slagit rot i kroppen på dig», svarade heren.

»Har du fler sådana bannor?» frågade jätten.

»Der har du en till», sade heren och sköt en ny pil på jätten.

»Aj, aj!» skrek Stompe-Pilt, »är du inte vred än så att vi må fä slås.»

»Nej, jag har inte bannat dig nog än», svarade heren och lade åter en pil på bågsträngen.

»Drif dina getter hvart du vill. Jag kan ej lida dina bannor, mycket mindre dina hugg», skrek Stompe-Pilt och sprang in i högen.

Sålunda vardt heren segrare för det han var modig och ej lät skrämma sig af den enfaldige jätten.

Källa: Hofberg, Herman, Svenska folksägner, 1882

Mer information

I boken Wärend och wirdarne från 1863 ska Stompe-Pilts kulle ligga sydost om Råby och kallas Stompe-kulle (Stompe-kulld). Flera namn har kopplats till geta-herden i fråga, bland annat Gubbe eller Ubbe Finnsson, och Gubbe Findsön.

Skåne, Villands härad, Fjälkestads socken

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Jag satsar nu allt på att kunna ägna all min tid åt arbetet med att bevara och göra vår frihetliga historia, allmogens historia, tillgänglig för alla gratis (och reklamfritt). Men för att lyckas behöver jag din hjälp. Om du uppskattar vår historia och vårt nordiska kulturarv, och vill vara med och bevara dem, överväg att bli stödmedlem med ett återkommande stöd varje månad som du själv väljer, mellan en kopp kaffe och en fin middag. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

25 kr / månaden

50 kr / månaden

100 kr / månaden

1000 kr / månaden

Börja nu

Engångsdonation

Du kan också stödja projektet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge nu

På bild (från vänster): Nils Dacke, Fabian Månsson, Alfred Kämpe, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, Torgny Segerstedt, Gustaf Fröding, August Strindberg. Ingen av personerna har något officiellt samröre med Projekt Allmogen, men vi är officiellt deras största beundrare.

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.