1463: Allmogeslakten på Helgeandsholmen

Kristian I och drottning Dorotea

Den 21 augusti 1463 lät den danske unionskungen kung Kristian I kväsa ett bondeuppror från Upplands bönder på Helgeandsholmen i Stockholm där ett drygt sextiotal bönder ska ha dödats, medan 21 tillfångatogs varav nio avrättades.

Bondeupproret tog fart efter att Kristian I hade avsatt Ärkebiskop Jöns Bengtsson som kungens ställföreträdande den 14 augusti, efter att ärkebiskopen vägrat belägga allmogen med en extra skatt.

Bakgrunden var att den danska unionskungen Kristian i december 1459, efter greve Adolf av Holsteins död, utsågs till greve i Holstein och hertig i Slesvig. Men det var inte gratis. 123 000 gyllen kostade de fina titlarna, motsvarande 30 750 mark silver eller 6 ton silver, och detta skulle betalas av hela unionens allmoge. Alla bönder och landbor i Sverige skulle tvingas att betala 1 mark var.(Larsson, 1997)

Det ökade skatteuttaget i Sverige mötte motstånd. 1463 infördes en extraskatt på 12 öre för varje skattebonde och 6 öre för alla lantbor. När bönderna i Uppland protesterade våldsamt förklarade ärkebiskopen Jöns Bengtsson att skatten var avskaffad. När kung Kristian återvände till Stockholm fängslades ärkebiskopen och fördes till Danmark. Upplandsbönderna förargades över behandlingen av biskopen som tagit deras sida och tågade till Stockholm och slog läger på Norrmalm. Under ledning av marsken Ture Turesson (Bielke) anfölls bönderna den 21 augusti av erfarna trupper vid slaget på Helgeandsholmen.(Larsson, 1997)

Slaget på Helgeandsholmen

I Svenskt biografiskt lexikon (SBL) kan man läsa om marsken Ture Turesson att “Bönderna blevo övervunna och till stor del efter utkämpad strid hänsynslöst nedslaktade; även sådana, som tagit sin tillflykt till Helgeandskyrkan, blevo, sedan de i förlitande på utlovad pardon givit sina vapen ifrån sig, nedhuggna i själva templet. Ture säges vid detta tillfälle ha varit den skoningslösaste av alla, och hans föga hedrande uppträdande karakteriseras av Sturekrönikan med orden:”

Herr Ture Turesson, en ridder långer, kallas då allmogsens köttmånger.

Helgeandsholmen 1535
Helgeandsholmen 1535, detalj från Vädersoltavlan.

Tryckta källor

Larsson, Lars-Olof (1997). Kalmarunionens tid. s. 292-294. Stockholm: Prisma. ISBN 91-518-4217-3

Ägde rum: 21 augusti 1463
Uppland

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Jag satsar nu allt på att kunna ägna all min tid åt arbetet med att bevara och göra vår frihetliga historia, allmogens historia, tillgänglig för alla gratis (och reklamfritt). Men för att lyckas behöver jag din hjälp. Om du uppskattar vår historia och vårt nordiska kulturarv, och vill vara med och bevara dem, överväg att bli stödmedlem med ett återkommande stöd varje månad som du själv väljer, mellan en kopp kaffe och en fin middag. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

25 kr / månaden

50 kr / månaden

100 kr / månaden

1000 kr / månaden

Börja nu

Engångsdonation

Du kan också stödja projektet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge nu

På bild (från vänster): Nils Dacke, Fabian Månsson, Alfred Kämpe, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, Torgny Segerstedt, Gustaf Fröding, August Strindberg. Ingen av personerna har något officiellt samröre med Projekt Allmogen, men vi är officiellt deras största beundrare.

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.