Två berättelser om Sverige

En frihetlig betraktelse över Sveriges historia ger att vi kan se två slags vävnader som tycks sammanflätade men ändå åtskilda ifråga om riktning och vilja.