Allmogens historiska sysslor i September

”September, Höstmånad, hafwer 30 dagar. Dagen är 12 timmar och 40 minuter lång. Och Solen löper i Wigten, och är deruti ifrån den 14 dag Septembris intill den 14 Oktobris.” – Bondepraktikan

Humleskörden i det gamla bondesamhället

Allmogens gamla humlegårdar är sedan länge övergivna. Något att ändra på?