Till fäderna

Fars dag

“Få som far, ingen som mor.” – Gammalt svenskt ordspråk

Idag på fars dag ägnas en extra tanke åt alla fäder ute i landet, inte minst min egen. Fäder är sällan perfekta, men om jag känner andra fäder som jag känner mig själv så sliter dom – dag in och dag ut – främst för att trygga sin familjs nutid och sina barns framtid.

Fäder har i alla tider knegat på inte främst för sin egen överlevnad, utan för sina barns. Fäderna har slitit ut sina kroppar på fälten, i skogarna, i gruvorna och på haven. De har också i miljontal offrat sina liv på historiens slagfält för att säkra sina barns oförbrukade livsmöjligheter, och de utbytte därmed “ett lägre värde emot ett högre” som Vilhelm Moberg skrev i Att stå det onda emot.

Det här med att fäder inte är perfekta är också något som Vilhelm Moberg berörde i Min svenska historia. Det gäller i högsta grad våra förfäder också:

“Sanningen om fäderna är den, att de i gemen ingalunda lydde tio Guds bud och levde tadellöst inför Herran. Men de ägde vissa begrepp om heder och ära, om redlighet och ärlighet, som icke fick antastas eller under några förhållanden uppmjuka, och på detta område är samtiden dem klart underlägsen. Deras värdesättning av till exempel ädelmodet var så hög, att det i vår tidsålder ter sig verklighetsfrämmande. Mans heder och redlighet krävde, att han beskyddade den svage, att han aldrig högg en fiende bakifrån, att han aldrig slog en redan fallen. Framför allt krävde mans heder, att han aldrig svek ett löfte. Modet var mannens mest aktade egenskap, fegheten hans mest föraktade. Ett strikt uppfyllande av dessa krav disponerar knappast en man för en snabb karriär i vår tid, när just åsidosättandes av dem tycks vara en förutsättning för framgång. Fäderna höll orubbligt på sitt, på sin tro och sina meningar – komma sedan vad komma ville på grund av denna envetenhet. De var genstörtiga och oantastliga.”

Fäderna håller orubbligt på sitt, på sin tro och sina meningar – komma sedan vad komma vill på grund av denna envetenhet. Vi är genstörtiga och oantastliga.

Författare: Daniel Sjöberg | sjbrg

Daniel är initiativtagaren till Projekt Allmogen. Han är annars entreprenör, skogsman och friboren bonde på en egen liten gård, där han drivs av svart kaffe och frisk luft.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Jag satsar nu allt på att kunna ägna all min tid åt arbetet med att bevara och göra vår frihetliga historia, allmogens historia, tillgänglig för alla gratis (och reklamfritt). Men för att lyckas behöver jag din hjälp. Om du uppskattar vår historia och vårt nordiska kulturarv, och vill vara med och bevara dem, överväg att bli stödmedlem med ett återkommande stöd varje månad som du själv väljer, mellan en kopp kaffe och en fin middag. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

25 kr / månaden

50 kr / månaden

100 kr / månaden

1000 kr / månaden

Börja nu

Engångsdonation

Du kan också stödja projektet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge nu

På bild (från vänster): Nils Dacke, Fabian Månsson, Alfred Kämpe, Selma Lagerlöf, Dan Andersson, Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, Torgny Segerstedt, Gustaf Fröding, August Strindberg. Ingen av personerna har något officiellt samröre med Projekt Allmogen, men vi är officiellt deras största beundrare.

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.

Kommentera