Till fäderna

Fars dag

”Få som far, ingen som mor.” – Gammalt svenskt ordspråk

Idag på fars dag ägnas en extra tanke åt alla fäder ute i landet, inte minst min egen. Fäder är sällan perfekta, men om jag känner andra fäder som jag känner mig själv så sliter dom – dag in och dag ut – främst för att trygga sin familjs nutid och sina barns framtid.

Fäder har i alla tider knegat på inte främst för sin egen överlevnad, utan för sina barns. Fäderna har slitit ut sina kroppar på fälten, i skogarna, i gruvorna och på haven. De har också i miljontal offrat sina liv på historiens slagfält för att säkra sina barns oförbrukade livsmöjligheter, och de utbytte därmed ”ett lägre värde emot ett högre” som Vilhelm Moberg skrev i Att stå det onda emot.

Det här med att fäder inte är perfekta är också något som Vilhelm Moberg berörde i Min svenska historia. Det gäller i högsta grad våra förfäder också:

”Sanningen om fäderna är den, att de i gemen ingalunda lydde tio Guds bud och levde tadellöst inför Herran. Men de ägde vissa begrepp om heder och ära, om redlighet och ärlighet, som icke fick antastas eller under några förhållanden uppmjuka, och på detta område är samtiden dem klart underlägsen. Deras värdesättning av till exempel ädelmodet var så hög, att det i vår tidsålder ter sig verklighetsfrämmande. Mans heder och redlighet krävde, att han beskyddade den svage, att han aldrig högg en fiende bakifrån, att han aldrig slog en redan fallen. Framför allt krävde mans heder, att han aldrig svek ett löfte. Modet var mannens mest aktade egenskap, fegheten hans mest föraktade. Ett strikt uppfyllande av dessa krav disponerar knappast en man för en snabb karriär i vår tid, när just åsidosättandes av dem tycks vara en förutsättning för framgång. Fäderna höll orubbligt på sitt, på sin tro och sina meningar – komma sedan vad komma ville på grund av denna envetenhet. De var genstörtiga och oantastliga.”

Fäderna håller orubbligt på sitt, på sin tro och sina meningar – komma sedan vad komma vill på grund av denna envetenhet. Vi är genstörtiga och oantastliga.

Daniel Sjöberg

Författare: Daniel Sjöberg | sjbrg

Husbonde till projektet Allmogen. Aspirerande småbonde, skogsman och bolåneslav på en liten gård i Ångermanland. Följ honom på Instagram för en mix av nostalgi, småbruk, byggnadsvård och skogsliv.

Dom kan icke mera värja sitt verk. Kan dom räkna med dig?

Allmogen bevarar och tillgängliggör kunskap om vår svenska historia och kultur för alla, gratis. Med ditt stöd kan vi göra mer. Om du vill att skildringen av vår historia och vårt kulturarv ska stå fri och oberoende från både staten och kapitalet, om du sätter värde på tidigare generationers livsverk, bli då medlem i Allmogen - hela Sveriges frihetliga kulturförening. Ditt stöd = kärlek.

Månadsgivare

Från 50 kr / månaden

Bli medlem

Engångsdonation

Du kan också stödja arbetet med en engångsdonation i valfri storlek.

Ge en gåva

Nyhetsbrev

Allmogen har ett gratis nyhetsbrev som sammanställer allt nytt som publiceras. Det kommer ut varje söndag och innehåller hela veckans intressanta artiklar. Här är ett exempel. Ser det bra ut? Skriv upp dig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *