Upphovsrätt

Projekt Allmogen digitaliserar och tillgängliggör gamla böcker, artiklar, dikter, tal och andra verk gratis på Allmogen.org. Men en begränsning när det kommer till utbudet att digitalisera är så klart upphovsrätten.

Projekt Allmogen respekterar svensk lag, än vad man tycker om just utformningen av upphovsrätten. Upphovsrätten för ett verk gäller 70 år efter författarens död.

Vi digitaliserar och tillgängliggör endast material vars upphovsrätt löpt ut, dvs. verk vars författare varit död sedan minst 70 år. Det ger att alla verk vars författare dog innan 1947 är fritt fram att digitalisera och tillgängliggöra gratis.

I de fall där författaren dog senare men vi gärna vill digitalisera verket kan det hända att vi frågar författarens efterlevande och be om tillstånd.

Användning av citat

Vi gillar att citera visa män och kvinnor. När det kommer till äldre citat där författaren varit död sedan minst 70 år är det fritt fram att citera så mycket man vill eftersom upphovsrätten löpt ut.

Men när vi citerar författare som dog för mindre än 70 år sen, eller som fortfarande lever, följer vi god sed genom att bara citera kortare stycken och alltid ange upphovsman och källa. Se citaträtten.