1542: Massakern i Haddorp

Massakern i Haddorp
Östergötland, Hanekinds härad, Slaka socken

I gryningen torsdagen den 12 oktober 1542 kom eld och död till byn Haddorp i Slaka socken, Östergötland. Minnet lever än av de 300 bönder som gav sina liv i kampen för sin frihet, rätt och tro.

Jätten Finn och Lunds domkyrka

Jätten Finn och Lunds domkyrka
Skåne, Torna härad, Lunds socken

Enligt sägnen ska Lunds domkyrka, som byggdes på 1100-talet, ha rests av en jätte som gjort en vadslagning med en präst.

Stompe-Pilt

Balsberget
Skåne, Villands härad, Fjälkestads socken

En sägen om den enfaldige skånske jätten, pilten, som bodde i Stompe kulle och därav fick sitt namn Stompe-pilt.

Ljungby horn och pipa

Ljungby horn och pipa
Skåne, Villands härad, Trolle-Ljungby socken

Ljungby horn och pipa är ett dryckeshorn med förgyllt silverbeslag och en visselpipa av ben som förvaras på slottet Trolle-Ljungby i Skåne. Enligt sägnen stals föremålen från trollen vid den enorma Maglestenen. Hornet och pipan visas idag i en glasad nisch på slottets borggård.

Slaget vid Örsled

Slaget vid Örsled
Småland, Kinnevalds härad, Bergunda socken

Under några dramatiska sommardygn i juli 1542 ägde här rum den första stora militära kraftmätningen i Dackeupproret.

Bergkvara slottsruin

Bergkvara slottsruin
Småland, Kinnevalds härad, Bergunda socken

Ruinen av ett av Nordens största gods, som vid 1500-talets början hade lagt 1,500 gårdar under sig, samt scenen för den första stora kraftmätningen under Dackefejden i juli 1542.

Rane stenar (Askeberga skeppssättning)

Rane stenar
Västergötland, Vadsbo härad, Vads socken

Askeberga skeppssättning är Sveriges näst största skeppssättning (efter Ales stenar i Skåne). Skeppssättningen, som restes någon gång under järnåldern, kallas på en karta från 1715 för “Rane Stenar”.

Plågan i Gullspångsälven

Plågan i Gullspångsälven
Västergötland, Vadsbo härad, Amnehärads socken

En sägen om en sträng fogde i Västergötland som på 1430-talet plågade traktens allmoge på det grymmaste vis

Amneholm

Västergötland, Vadsbo härad, Amnehärads socken

På en liten rund albevuxen holme vid Gullspångsälvens utlopp, i Amnehärads socken i Västergötland, låg en gång slottet Amneholm. I medeltida källor nämns Amneholm även Agneholm eller Affnaholm, också Agnaholm och Aneholmen.