Skåneland och den svenska staten

Denna debattartikel var införd i Sydsvenska Dagladet den 14 september 1987. Tidningen kommenterade: ”Släktforskaren Carl Liljenberg belyser i perspektiv av statsnationalismens framväxt hur den skånelandska nationen successivt inlemmades i den svenska staten”.

Skånelands historia

”Skånelands historia” är en något avkortad version av Carl Liljenbergs sammanställning av den historiska grundvalen för Skånelands historia. ”Del I Grundelementen i Skånelands historia”. Manuskript skrivet 1978 och publicerat i 333 års-boken om Skånelandsregionen utgiven 1991 av Stiftelsen Skånsk Framtid.

”Det skånska problemet”

”Det skånska problemet” förekom som en skrift utgiven av Credos Förlag, Stockholm 1923 och ingick samlingsskriften ”333 års-boken om Skånelandsregionen” utgiven av Stiftelsen Skånsk Framtid.