Rökstenen (Ög 136)

Rökstenen är en av Sveriges mest kända runstenar, och dess inskrift från 800-talet anses med sina 760 tecken vara världens längsta runinskrift.