Sikahällen (U 529)

Den äldsta avbildningen av en gudstjänst i en svensk kyrka återfinns på en runhäll i Frötuna socken, Uppland, och ristades in för uppemot 1000 år sedan.

Granbyhällen (U 337)

Granbyhällens runristning 4 mil norr om Stockholm i Orkesta socken, Uppland, är till ytan störst i landet och täcker cirka tio kvadratmeter av den släta gråstenshällens yta.