Bloggen:

Två berättelser om Sverige

En frihetlig betraktelse över Sveriges historia ger att vi kan se två slags vävnader som tycks sammanflätade men ändå åtskilda ifråga om riktning och vilja.

Allmoge – vad är det?

En kortfattad guide till den svenska allmogens underbara värld. Om allmogemöbler, folkkonst, folkmusik, småfolkets historia och mycket mer. Men vad menas egentligen med allmoge? Låt oss ta reda på det!