Claes Johan Ljungström

Claes Johan Ljungström var torparsonen som blev präst och fornforskare. Han hade ett stort intresse för kulturminnesvård och arbetade aktivt för att skydda och dokumentera fornlämningar. Han var den som hindrade att Hols kungshög i Tunhem blev bortschaktad, och grundade även 1863 Västergötlands fornminnesförening.

Artiklar av Claes Johan Ljungström:

Ett vinterdygn i en torparstuga i Västergötland på 1820-talet

Claes Johan Ljungström (1819-1882) berättar om sin barndoms hem. Ursprungligen publicerad 1872 i Ny Illustrerad Tidning, även 1916 i Nordiska museets årsbok Fataburen. Tack till Daniel Estefors som skickade in texten med en ömsint modernisering av språket.