Fädernas gudasaga. Berättad för ungdomen

Viktor Rydberg (1828-1895) skrev Fädernas gudasaga som en sammanfattning av sina efterforskningar i den nordiska mytologin, vår gudasaga, en imponerande forskarinsats som upptog nästan tio år av hans liv.

Nya dikter

“Formen är klassiskt ren, enkel och osmyckad, ofta rimlös och ostrofisk, och ger uttryck för stämningar och tankar af upphöjd ro, af manligt allvar och varm innerlighet”

Eddan

Den poetiska Eddan, innehållandes de nordiska guda- och hjältesångerna. Även kallad den äldre Eddan och Sämunds Edda.