Stötta Projekt Allmogen

Att digitalisera vårt nordiska kulturarv och den svenska allmogens frihetliga historia är ett enormt arbete, men det är ett arbete som Projekt Allmogen, eller rättare sagt jag – Daniel Sjöberg (@sjbrg) – gärna gör.

Projektet drivs under de korta stunder jag inte är fullt upptagen med att vara en god far eller arbetar för att kunna ge fogden och välfärden sitt. I Biblioteket kan du se de böcker som jag har digitaliserat hittils, och en del svenska dikter har också hunnits med. Här är några exempel på böcker som kommer att digitaliseras och släppas fria för alla att gratis läsa och dela – om jag får tillräckligt med stöd det vill säga.

Projektet har varken statliga miljoner eller statlig värdegrund bakom sig. Så vill jag att det ska förbli, för jag tror att vägen framåt för mänskligheten och för Sverige är frivilligt samarbete – inte statligt tvång.

Därför kommer projektet aldrig att ta emot eller ansöka om statligt bidrag, för jag vet att det egentligen är någon annans pengar – någon som kanske inte ens vill bidra till det projektet gör och står för.

Om du däremot tror på värdet av att bevara den svenska allmogens frihetliga historia och vill stötta projektet så att det kan hållas vid liv och göra ännu mer, så kan du först och främst ge ditt stöd genom Patreon.

Om du bara vill stötta med en engångsdonation kan du stötta Projekt Allmogen via Swish:

Swish

123 223 34 27

Genom ditt stöd hjälper du till att bevara och tillgängliggöra den svenska allmogens historia och kulturarv!

Ditt finansiella stöd, än hur litet eller stort, gör att mer tid kan spenderas på Projekt Allmogen. Det betyder fler digitaliserade böcker, fler artiklar på bloggen, fler poddavsnitt, men framför allt bidrar det till att vi kan nå ut med vår frihetliga historia till mycket mer människor.