Slumrande toner

Denna hymn är enligt uppgift närmast en nationalsång för svenskösterbottningar och skapades av Alexander Slotte (1861–1927). Slotte var en hängiven medlem i kulturföreningen Brage som grundades 1906, en förening vars uppgift var att vårda och främja den finlandssvenska folkliga kulturen i Finland.